Połączenie dwóch Prowincji

 

Dzień 27 maja 2024 r. zapisze się w historii Zakonu Krzyżackiego. W Lanie spotkali się bowiem członkowie dawnych prowincji zakonnych, o proweniencji jeszcze średniowiecznej: austriackiej i włoskiej, aby wybrać władze nowo powołanej Prowincji Austriacko-Włoskiej. O planach tych informowaliśmy już, kiedy pisaliśmy o aktualnych problemach Zakonu. Przeorem został wybrany Ojciec Christian Stuefer, a do rady prowincjalnej powołani zostali Ojcowie: Christoph Waldner i Olaf Wurm (obaj z Włoch) oraz Hans-Ulrich Möring (Austria). Po wyborze, w czasie Nieszporów nastąpiło uroczyste wprowadzenie nowego przeora przez wielkiego mistrza Franka Bayarda OT.

Nowej prowincji i jej władzom życzymy wielu łask Bożych. 

 
 
 

Z krzyżackich kalendarzy w tym tygodniu … (18)

 

Kalendarz średniowieczny

25 maja - III lekcje - św. Urbana, papieża i męczennik

31 maja - Wspomnienie - św. Petroneli, dziewicy i męczennicy

1 czerwca - Wspomnienie - św. Nikomedesa, męczennika 

3 czerwca - III lekcje - św. Erazma biskupa i męczennika

8 czerwca - Wspomnienie - św. Medarda biskupa  

 

Kalendarz współczesny

13 maja - Wspomnienie dowolne - Najświętszej Marii Panny Fatimskiej

16 maja - Wspomnienie dowolne - św. Jana Nepomucena

18 maja - Wspomnienie dowolne - św. Jana I, papieża i męczennika

20 maja - Wspomnienie dowolne - Najświętszej Marii Panny, Matki Kościoła; św. Bernardyna ze Sienny, zakonnika i kaznodziei 

21 maja - Wspomnienie dowolne - św. Hermann Josefa, zakonnika i mistyka; św. Krzysztofa  Magallanesa, kapłana i towarzyszy, męczenników w Meksyku. 

22 maja - Wspomnienie dowolne - św. Rity z Cascii, zakonnicy

25 maja - Wspomnienie dowolne - św. Bedy Czcigodnego, kapłana; św. Grzegorza I, papieża, św. Marii Magdaleny z Pazzi, zakonnicy

27 maja - Wspomnienie dowolne - św. Augustyna

29 maja - Wspomnienie dowolne - św. Pawła VI, papieża

1 czerwca - Wspomnienie obowiązkowe - św. Justyna, filozofa i męczennika; Dzień wspomnień fundatorów Zakonu. W tym dniu w Zakonie Krzyżackim wspomina się założycieli i fundatorów zgromadzenia, a więc: kupców z Bremy i Lubeki, mistrza Sibranda, pierwszego przełożonego - Gerarda, pierwszych przeorów Heinricha i Ulricha oraz preceptora Heinricha. Wspomnieniem objęci są także: cesarz Henryk VI, król Fryderyk Szwabski, biskup Bruno z Kwerfurtu, bracia i siostry działający w Ziemi Św. zarówno w okresie zanim, Zakon stał się zakonem rycerskim, jak i później. Wspomina się także wszystkich tych, którzy doprowadzili do odrodzenia zgromadzenia w XIX w., w tym wielkiego mistrza, arcyksięcia Maksymiliana Józefa, oraz Sługę Bożego Petera Riglera OT. 

3 czerwca - Wspomnienie obowiązkowe - św. Karola Lwangi i towarzyszy męczenników w Ugandzie

5 czerwca - Wspomnienie obowiązkowe - św. Bonifacego, biskupa, męczennika, patrona Niemiec

6 czerwca - Wspomnienie dowolne - św. Norberta z Anten, biskupa z Magdeburga

8 czerwca - Wspomnienie obowiązkowe - Nieskalanego Serca Najświętszej Marii Panny.

 

Z krzyżackich kalendarzy w tym tygodniu ... (17)

Z krzyżackich kalendarzy w tym tygodniu … (17)

 

Kalendarz średniowieczny

1 maja - Duplex - św.. Filipa i św. Jakuba - apostołów 

2 maja - Semi duplex - Przeniesienia relikwii św. Elżbiety (bardzo rzadko uwzględniane w innych kalendarzach średniowiecznych; Wspomnienie św. Anastazego, biskupa 

3 maja - Totum duplex - Znalezienia Krzyża św.  - Najwyższą rangę otrzymało w 1297 r. Na kapitule w Wenecji.  

4 maja - Wspomnienie - Quiriaci ep. et m.

6 maja - IX lekcji - Johannis ante Portam Latinam (Męczeństwa św. Jana) - według tradycji przed tą bramą św. Jan Ewangelista miał być torturowany (wrzucony do wrzącego oleju), a z tym wydarzeniem wiązany jest rzymski kościół św. Jana w Bramie Łacińskiej.    

8 maja - IX lekcji - św. Stanisława, biskupa i męczennika (tylko w państwie zakonnym w Prusach)

10 maja - III lekcje - św. Gordiana i Epimacha męczenników

 

Kalendarz współczesny

1. maja - Wspomnienie dowolne - św. Józefa, robotnika

2 maja - Wspomnienie obowiązkowe - św. Atanazego

3 maja - Święto - św. Filipa i św. Jakuba - apostołów (w Lanie święto patronackie - Znalezienia Krzyża św.)

4 maja - Wspomnienie dowolne - św. Floriana i męczenników z Lorch

9 maja - Wniebowstąpienia Chrystusa 

 

Z krzyżackich kalendarzy w tym tygodniu … (16)

Kalendarz średniowieczny

23 kwietnia - IX lekcji (Semi duplex, duplex) - św. Jerzego, męczennika i św. Wojciecha, biskupa i męczennika

25 kwietnia - Duplex - św. Marka Ewangelisty

 

Kalendarz współczesny

8 kwietnia - Święto (przeniesione z 25 marca) - Zwiastowania Pańskiego

11 kwietnia - Wspomnienie obowiązkowe - św. Stanisława z Krakowa, biskupa i męczennika

13 kwietnia - Wspomnienie dowolne - św. Marcina I., papieża i męczennika

19 kwietnia - Wspomnienie dowolne - św. Leona IX, papieża 

23 kwietnia - Święto - św. Jerzego, patrona Zakonu Krzyżackiego

24 kwietnia - Wspomnienie dowolne - św. Fidelisa z Sigmaringen, kapłana zakonnego, męczennika

25 kwietnia - Święto - św. Marka Ewangelisty

27 kwietnia - Wspomnienie dowolne - św. Piotra Kanizjusza, kapłana zakonnego i doktora Kościoła 

 
 

Krzyż na białym płaszczu

W Regule Braci Zakonu Krzyżackiego czytamy: 

Każdy brat związany jest na zawsze z Zakonem znakiem Krzyża. Czarny Krzyż na białym tle istnieje dla nas symbolem zwycięstwa Chrystusa nad mocą ciemności i śmierci. {…] W nim znajdujemy nasze zbawienie, zmartwychwstanie i życie, w nim zostaliśmy wybawieni i uwolnieni (por. Gal, 6, 14). Pod tym znakiem miłości Bożej chcemy pomagać ludziom i prowadzić ich do Chrystusa. Krzyż jest dla nas siłą i mocą w życiu, pociechą i ufnością w godzinie śmierci, honorem i sławą w wieczności (rozdz. 63). 

Krzyż jest znakiem rozpoznawczym naszego Zakonu. Jesteśmy naznaczeni tą pieczęcią. Dlatego bracia, którzy złożyli śluby wieczyste noszą go na białym płaszczu, a bracia, którzy złożyli śluby czasowe - na czarnym. Bracia noszą także Krzyż na znak profesji (rozdz. 64)

Także, kiedy bracia są w drodze „powinni ten znak miłości w postaci odznaki nosić w sposób widoczny, także przez przykład dobrych czynów i budującej mowy pokazywać i świadczyć tym samym, że Bóg jest w nich i z nimi (rozdz. 66).

Czarny krzyż na białym płaszczu to zatem symbol misji dzisiejszego Zakonu i definicja życia jego członków, nawiązujący wprost do Męki Chrystusa. W tych dniach warto o tym pamiętać zwłaszcza, że na przestrzeni dziejów był wielokrotnie wykorzystywany bez zgody zgromadzenia i stał się symbolem wojny oraz przemocy, okrucieństw i zdrady. To po części także dziedzictwo średniowiecza i epoki wypraw krzyżowych. Krzyżami oznaczani byli krzyżowcy oraz członkowie zakonów rycerskich, czyli ludzie trudniący się profesją militarną. Krzyż, symbol miłości, pokory i oddania został więc już w końcu XI wieku powiązany z działalnością militarną. Mało znane jest przypuszczenie, że członkowie pierwszego zgromadzenia szpitalnego,  powstałego pod

Strój brata krzyżackiego z 1606 r. - źródło: Deutscher Orden 3-2023

Akką, po jego oficjalnym uznaniu przez papieża Klemensa III w 1191 r. nosili białe płaszcze, ale bez krzyża. Ten pojawił się po przekształceniu zgromadzenia w zakon rycerski w latach 1198-1199 r. „Opowieść o pierwocinach Zakonu Niemieckiego” (tzw. Narratio) mówi o tym, że właśnie wtedy templariusze zgodzili się na używanie przez Krzyżaków ich płaszcza. Z innych źródeł wiemy, że już od 1210 r. Protestowali przeciwko używaniu go przez Zakon Krzyżacki? Chodziło m.in. o rozpoznawalność na placu boju, kwestię przypisywania rzeczywistych zasług wojennych. Wygląda więc na to, że templariuszom nie przeszkadzał biały płaszcz noszony przez szpitalników, a interweniowali dopiero wtedy, kiedy pojawił się na płaszczach innego zakonu rycerskiego i zaczął być używany w boju. 

Wspomniany spór między zakonami zakończył w 1221 r. papież Honoriusz III, zezwalając Krzyżakom na noszenie białego płaszcza z czarnym krzyżem. 

Na temat Krzyża zakonnego na przestrzeni dziejów przeczytać można interesujący artykuł Anniki Seebauer w czasopiśmie  "Deutscher Orden", nr 3-2023: "Schwarzes Kreuz auf weissem Grund. Der Deutsche Orden und das Kreuz mit dem Kreuz". 

 

Z krzyżackich kalendarzy w tym tygodniu … (15)

 

Kalendarz średniowieczny

7 marca - Wspomnienie - św. Perpetuy i Felicyty, męczennic

12 marca - Duplex - św. Grzegorza Wielkiego, papieża

17 marca - Wspomnienie - św. Gertrudy. Dziewicy

18 marca - Wspomnienie - św. Aleksandra - biskupa i męczennika

21 marca - IX lekcji - św. Benedykta, opata

 

Kalendarz współczesny

4 marca - Wspomnienie dowolne - św. Kazimierza, królewicza

6 marca - Wspomnienie dowolne - św. Fridolina z Säckingen, mnicha

7 marca - Wspomnienie obowiązkowe -  św. Perpetuy i Felicyty, męczennic

8 marca - Wspomnienie dowolne - św. Jana z Gott 

9 marca - Wspomnienie dowolne - św. Brunona z Kwerfurtu, biskupa Magdeburga; św. Franciszki Rzymianki

14 marca - Wspomnienie dowolne - św. Matyldy, żony króla Henryka I

15 marca - Wspomnienie dowolne - św. Klemensa Marii Hofbauera, zakonnika

18 marca - Wspomnienie dowolne - św. Cyryla z Jerozolimy, biskupa

19 marca - Święto - św. Józefa, oblubieńca Marii

To święto ma dla Zakonu Krzyżackiego szczególne znaczenie. W środę, 6 czerwca 1866 r. Ojciec Peter Rigler (1796-1873) zawierzył żeńskie domy zakonne w Lanegg i Lanie (obydwa w Południowym Tyrolu) oraz  całe zgromadzenie opiece św. Józefa. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w Regule sióstr w 1866 r. oraz braci w 1871. Od 1903 r. jest obchodzone w Zakonie święto św. Józefa, opiekuna krzyżackich konwentów. Początkowo było obchodzone w trzecią niedzielę po Wielkanocy, a dziś 19 marca. 

23 marca - Wspomnienie dowolne - św. Turibio z Mongrovejo, biskupa Limy

 
 

Z krzyżackich kalendarzy w tym tygodniu … (14)

 

Kalendarz średniowieczny

18 lutego - III lekcje - św. Symeona, biskupa i męczennika

24 lutego - Duplex - św. Mateusza, apostołaApollonii, dziewicy

1 marca - Wspomnienie - św. Albina z Angers, biskupa i mnicha

 

Kalendarz współczesny

17 lutego - Wspomnienie dowolne: Siedmiu Świętych założycieli Zakonu Serwitów NMP

21 lutego- Wspomnienie dowolne - św. Piotra Damianiego, biskupa i doktora Kościoła

23 lutego - Wspomnienie obowiązkowe - św. Polikarpa, biskupa Smyrny, męczennika

24 lutego - Święto - św. Mateusza, apostoła

27 lutego - Wspomnienie dowolne - św. Grzegorza z Nareku, opata i doktora Kościoła

 

Z krzyżackich kalendarzy w tym tygodniu … (13)

 

Kalendarz średniowieczny

5 lutego - IX lekcji - św. Agaty, dziewicy i męczennicy

6 lutego - Wspomnienie - św. Wedasta i Amanda biskupów, św. Doroty, dziewicy

9 lutego - Wspomnienie - św. Apollonii, dziewicy

10 lutego - Wspomnienie - św. Scholastyki, dziewicy

 

Kalendarz współczesny

5 lutego - Wspomnienie obowiązkowe: św. Agaty. męczennicy

6 lutego- Święto Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

8 lutego - Wspomnienie dowolne - św. Hieronima Emiliani, św. Józefiny Bakhita

10 lutego - Wspomnienie obowiązkowe - św. Scholastyki

 

Przyszłość Zakonu

W święto patronackie Zakonu Niemieckiego - Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie przypominamy kilka myśli z ciekawego artykułu Ojca Norberta Thüxa OT, członka Rady Generalnej i mistrza nowicjatu, jaki ukazał się w czasopiśmie „Deutscher Orden” (1-2023). Tekst traktuje właśnie o przyszłości Zakonu w kontekście zmian, jakie dokonują się w dzisiejszym świecie, kryzysu w Kościele, braku powołań, ogólnej niepewności i braku stabilizacji na świecie. W taki warunkach Zakon jest bardzo potrzebny, ale dotykają go problemy personalne. Wśród sióstr zakonnych w

 

prowincjach austriackiej, czesko-słowackiej, słoweńskiej, południowo-tyrolskiej i niemieckiej  sióstr jest coraz mniej i są coraz starsze. Średnia wieku przekroczyła już 70 lat. Bardziej stabilna jest sytuacja w prowincjach męskich: południowo-tyrolskiej, czesko-słowackiej i niemieckiej, gdzie liczba braci jest wystarczająca i są oni jeszcze w sile wieku. Jednak i tu rysuje się niebezpieczeństwo „dziury pokoleniowej”. Na zaproszenie wielkiego mistrza do Wiednia przyjechała zakonna młodzież: z południowego Tyrolu, Austrii i Czech oraz Słowacji przyjechało po jednym kleryku, z Niemiec - trzech. Do tego przyjechało trzech młodych kapłanów: jeden z Austrii i dwóch z Niemiec. Nie przyjechała żadna młoda kobieta. 

Sytuacja jest więc poważna. W trzech z pięciu prowincji żeńskich i dwóch z pięciu męskich istnieje pilna potrzeba działania, aby zapewnić w przyszłości zakonowi osobowe bezpieczeństwo. 

Od jakiegoś czasu trwają już intensywne prace nad znalezieniem rozwiązania. Wielki mistrz rozmawia z przeorami, radami prowincji i Radą Generalną i pojawiły się pierwsze propozycje. Siostry zakonne funkcjonować będą dalej jako inkorporowany instytut zakonny w oparciu o dwa ośrodki: w Lanie (Tyrol Południowy) i Pasawie (Niemcy). Liczba męskich prowincji zostanie zredukowana do trzech. To oczywiście wywołuje już wiele niepewności, pytań, w przyszłości przysporzy wielu trudności formalno-administracyjnych. Nie maj jednak odwrotu, Zakonu musi się zmieniać. 

Zdaniem Ojca Norberta kluczem do powodzenie i dalszego rozwoju Zakonu Krzyżackiego jest znalezienie balansu między tradycją, otwartością na nowe oraz praktykowaniem miłości. Szansą jest bowiem „zarządzanie wiedzą”, mądrością starszych braci i sióstr, ale także wsłuchanie się w głos młodych, korzystanie z ich entuzjazmu, energii i talentów. Do tego współpraca i życie wspólnotowe, które mogą wzmocnić zgromadzenie i jego członków. 

Oczywiście przyszłość Zakonu związana jest tylko z dopływem nowych pokoleń braci i sióstr, ale strukturalna reforma Zakonu może go zaktywizować  i stworzyć warunki do pojawienia się młodych ludzi chcących „pomagać i leczyć” (Helfen und Helen).   

 

Z krzyżackich kalendarzy w tym tygodniu … (12)

Kalendarz średniowieczny

30 stycznia - Wspomnienie - św. Macieja, biskupa

1 lutego - III lekcje - św. Ignacego, biskupa i męczennika

2 lutego - Totum duplex - Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny

3 lutego - III lekcje - św. Błażeja, biskupa i męczennika 

 

Kalendarz współczesny

31 stycznia - Wspomnienie obowiązkowe: św. Jana Bosko

2 lutego- Święto Ofiarowania Pańskiego 

3 lutego - Wspomnienie dowolne - św. Ansgara, biskupa Hamburga i Bremy; św. Błażeja , biskupa Sebasty, męczennika